Bedrijfsaanmelding
is gesloten
Studentaanmelding
is gesloten

33ste bestuur der Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente

Ilse Willemse - Voorzitter
Tessa de Koning Gans - Secretaris & Public Relations
Dafne Groener - Penningmeester
Lisanne Morshuis - Functionaris Acquisitie
Ruben Hofsink - Functionaris Logistiek & Vicevoorzitter
Nick Boer - Functionaris Publicaties & Functionaris ICT

Ilse Willemse
Voorzitter

Als voorzitter heb je bovenal een overzichtsfunctie binnen het bestuur. Je zit vergaderingen voor, leidt discussies en schrijft het beleidsplan en het jaarverslag. Daarnaast moet je het gekozen beleid bewaken en het bestuur in die richting sturen. Ook moet je er als voorzitter voor zorgen dat je kennis hebt over alle lopende zaken, ben je ‘motivator’ binnen het team en begeleid je andere functies.

Tessa de Koning Gans
Secretaris & Functionaris Public Relations

Als secretaris regel je alle interne communicatie en de communicatie met de belangrijke externe betrokkenen, zoals de studieverenigingen en andere UT-instanties.

De functionaris PR houdt zich bezig met het organiseren van alle activiteiten waarbij de Bedrijvendagen bij studenten onder de aandacht worden gebracht. Je voert hierbij een door jezelf ontworpen promotieplan uit.

Dafne Groener
Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiële zaken van de Bedrijvendagen. Je stelt de jaarbegroting op en houdt toezicht op de in- en uitgaande stromen van geld. Aan het eind van het jaar stel je de jaarrekening op. Door het jaar heen ben je verantwoordelijk voor het regelen van alle facturen en declaraties.

Lisanne Morshuis
Functionaris Acquisitie

Als functionaris Acquisitie is je primaire taak het werven en selecteren van de bedrijven die deelnemen aan de Bedrijvendagen. Je houdt contact met bedrijven en zorgt voor het samenstellen van een aantrekkelijk programma met verschillende activiteiten.

Ruben Hofsink
Functionaris Logistiek & Vicevoorzitter

Als functionaris Logistiek ben je verantwoordelijk voor het vinden van geschikte locaties voor alle programmaonderdelen en het regelen en faciliteren van deze locaties. Ook het plannen van het evenement en het regelen van de catering valt onder jouw taken.

Nick Boer
Functionaris Publicaties & Functionaris ICT

De functionaris Publicaties zorgt voor al het drukwerk dat bij de Bedrijvendagen komt kijken. De belangrijkste taak is het maken van het boekwerk en de bedrijfs- en studentenbrochure. Daarnaast ben je bezig met het ontwerp van posters, flyers, folders en ander promotiemateriaal en onderhoud je het contact met de vormgever en de drukker.

Als functionaris ICT moet je regelen dat de computers op de werkplekken goed functioneren en dat de website technisch goed functioneert. De functionaris ICT onderhoudt nauw contact met de websitebeheerder. Je bent verantwoordelijk voor de publicaties op de website en het up-to-date houden van de inhoud ervan.