Bedrijvendagen

Twente

Bedrijvendagen 2014

11 februari tot 14 maart

Universiteit Twente

Tijdens de Bedrijvendagen aan de Universiteit Twente wordt een serie activiteiten georganiseerd die de contacten bevorderen tussen studenten, promovendi en afgestudeerden enerzijds en potentiƫle werkgevers anderzijds. Ieder jaar maken circa 2000 studenten en net afgestudeerden kennis met ongeveer 125 bedrijven bij een verscheidenheid aan activiteiten. Deze vinden alle plaats op en rond de campus van de Universiteit Twente.

De matchtest helpt jou

De matchtest helpt jou om interessante bedrijven te vinden die deelnemen aan de Bedrijvendagen. Welke bedrijven sluiten aan bij jouw interesse? Doe de test!

De Matchtest is bedoeld om suggesties te bieden voor bedrijven waar je langs zou moeten gaan op de markt of waarvan je aan de activiteiten zou kunnen deelnemen, maar geeft geen garantie voor een juiste match.

Bestuur 2015 staat op het punt van beginnen

Vanaf 1 september zal het nieuwe bestuur weer dagelijks bereikbaar zijn op het Bedrijvendagen kantoor. U kunt dan voor al uw vragen bellen naar 053-4893898. 

Openstelling studenten inschrijving

Omdat jullie CV's hoogstwaarschijnlijk niet in het weekend bekeken worden door de bedrijven, hebben we besloten de inschrijving open te houden tot zondag 23 februari 23.59! Denk ook eens aan de kleinere/minder bekende bedrijven, je kansen om geselecteerd te worden zijn dan over het algemeen groter!

Acceptatie Ambitieweek

In de week van 3 tot 7 maart wordt bekend of je geaccepteerd bent voor de activiteiten van de ambitieweek.

Samenwerking Oxfam Novib

Misschien heb je al op onze spandoeken of facebook gezien dat we dit jaar Oxfam Novib ons hoofdsponsorschap hebben aangeboden. Waarom? Wat doet Oxfam Novib eigenlijk? Het antwoord op deze vragen vind je op deze pagina.